Responsabilitat i compromís

 

Qui Som?

 

Privat Asessoramiento és una corredoria d'assegurances i consultoria de riscos, adreçada a empreses, institucions i particulars amb seu a Passeig de Gràcia, 101 3r 3a 08008 de Barcelona registrada a la DGS amb el número J-388 amb CIF B-59.432.039.

Som una entitat amb 25 anys d'experiència en el sector de la mediació d'assegurances i gestió de riscos patrimonials, prestant solucions globals en gestió de programes d'assegurances.

 

El nostre àmbit d'actuació és MUNDIAL, donant servei a nivell internacional o riscos d'especial complexitat a través de la nostra Associació d'Interès Econòmic (AIE), constituïda amb el líder mundial en la mediació, MARSH, a finals de 1992, anomenada MARSH-PRIVAT- AIE (CIF: G-60.226.156)

 

Així mateix, pertanyem a l'Associació Espanyola de Corredories ADECOSE, fundada el 1977 amb l'objecte de defensar els interessos de les corredories d'assegurances i que agrupa les 116 empreses líders del sector de la mediació d'assegurances, on el comú denominador és la seva categoria professional i empresarial, sent un interlocutor qualificat davant de l'administració i el mercat assegurador.

 

 

FILOSOFIA, MÈTODE I OBJECTIU

 

LA NOSTRA FILOSOFIA - "Responsabilitat i compromís"

 

Responsabilitat, compromís, excel·lència, transparència, proximitat, servei ... són la base de la nostra relació amb els nostres clients convertint-los així en els protagonistes de la nostra empresa.

El nostre mètode:

El nostre objectiu:

EQUIP PRIVAT

 

Administrador únic:  Xavier Solà

 

Direcció:  Manuel Vidal

 

Sotdirecció: Jaume Escala i Esther Palafox

 

Departament d'Administració

 

Departament Comercial

 

Departament d'Informàtica

 

Departament de Sinistres

 

Departament de Subscripció

 

 

Identificació i anàlisi dels riscos que puguin afectar al patrimoni d'empreses o persones

 

Auditoria de les cobertures, tenint en compte les necessitats del risc i les línies d'actuació prèviament establertes

 

Tramitació i defensa de l'assegurat en les reclamacions de sinistres, davant de les companyies asseguradores procurant la màxima celeritat en les indemnitzacions, assessorem al client per obtenir la millor i més ràpida indemnització

 

Inspecció periòdica dels riscos per al seu correcte assegurament i per a l'adopció de mesures de protecció, prevenció i seguretat

 

Objectivitat i Independència en el disseny de programes d'assegurances i assessorament.

 

 

Assessorar i acompanyar els nostres clients en matèria de protecció i transferència de riscos a través de l'assegurança, obtenint del mercat assegurador les millors cobertures i condicions per tal d'establir amb els nostres clients relacions a llarg termini basades en la confiança, la tranquil·litat, la discreció i la professionalitat.

Som membres de l'Associació Espanyola de Corredories d'Assegurances ADECOSE , associació independent , fundada el 1977 amb l'objectiu de defensar els interessos de les corredories d'assegurances. Agrupa les 110 empreses líders del sector de la mediació d'assegurances el comú denominador és la seva estructura i capacitat professional . D'acord amb les últimes dades publicades per la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions en 2010 , les corredories que formen part d'ADECOSE mitjancen el 47,36% de les primes del sector i compten amb el 31,64% dels empleats.

 

Privat Asesoramiento Correduría de Seguros S.L.

Passeig de Gràcia, 101, 3º3ª 08008 Barcelona

Disseny: Sinenchufes.com