Responsabilitat i compromís

PROTECCIÓ DE DADES

Protegim Curosament seves Dades

 

Des Privat Assessorament S.L. La assegurem total de Protecció i les Dades de Caràcter personal proporcionades per nostres Usuaris.

De Conformity amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l'informem que les Dades Personals facilitades a Través dels Formularis of this web o Mitjançant Missatges de Correu electrònic, seran incorporades en Els nostres Fitxers i seran tractats de manera automatitzada . Mitjançant l'ENVIAMENT dels Formularis existents en this web, el remitent dóna el seu consentiment Per Ser inclòs en els esmentats fitxers. Així Mateix, li comuniquem que from this web es podran Recollir Adreces IP dels Usuaris, les Quines seran IGUALMENT Tractades d'acord amb la normativa vigent.

La Finalitat dels fitxers ÉS SERVIR Com Suport d'informació sobre les Dades dels Usuaris per tal de proporcionar Poder nostres Serveis, Així Com comunicar-los Informació Relativa a Els Mateixos Que siguin considerades de la seva Interès. Tots els Fitxers de han Estat degudament registrats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

En cap moment AQUESTS Dades seran cedides, venuts o traspassats a terceres persones sense el seu consentiment previ. Privat Assessorament S.L. respectarà en TOT moment La privacitat Ús de Les seves Dades, segons Conformity amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

En any Moment POT Vostè executar SEUS Drets d'oposició, accés, rectificació i Cancellation de Les seves Dades i revocació de la seva autorització f pecat: efectes retroactius en els Termes especificats a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'acord al Procediment legalment establert. Estós Drets podran Ser exercits dirigint-se per un Correu electrònic La nostra Direcció de contacte.

 

 

Direccions IP

 

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica la IP , la data d'accés accés i el nom de Domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP És Un Nombre assignat automàticament una ONU Ordinador QUAN AQUESTA ES Connecta un internet. Tota this form és registrada En un fitxer d'Activitat del Servidor degudament inscrit que permet el posterior Processament de les Dades amb la finalitat de Obtenir Mesuraments Estadístiques Que permetin conèixer el número d' Impressions de pàgines , el número de visites realitzades una tela de Serveis dels , el ordre de visites , El Punt d'Accés, etc.

 

Seguretat

 

El prestador ha adoptat TOTES LES Mesures Tècniques i organitzatives necessàries per garantir la Seguretat i Integritat de les Dades de Caràcter Que trar personal, Així Com el paràgraf Evitar la seva Perduda, Alteració i / o accés accés per part de tercers autoritzats no. El lloc web utilizació TÈCNIQUES DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ generalment acceptades a La Indústria, contes de Procediments de Control d'Accés i mecanismes criptogràfics , Tot Això Amb L'Objecte d' evitar L'ACCÉS sense Autoritzat a les Dades . Paràgraf multes aconseguir v Estós , l'usuari / client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la Corresponent Autenticació dels Controls d'Accés.

 

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

 

Privat Assessorament S.L.

Passeig de Gràcia, 101, 3º3ª

08008 Barcelona

CIF: B59432039

Inscrita en el R.M. de Barcelona, ​​Tom 20602 - Foli 080, Full B - 101 77 - CIF B59432039 Registre D.G.S. J -388 - Concertada Assegurança de Responsabilitat Civil segons art. -27.1 i) i acreditada la capacitat financera segons l'article 27.1 f) de la Llei 26/2006, de 17 de juliol de mediació d'assegurances i reassegurances privades.

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 

En Privat Assessorament S.L.Passeig de Gràcia, 101, 3º3ª 08008 BarcelonaCIF: B59432039 tractem la informació que ens faciliten els nostres usuaris i les persones interessades per tal de prestar el servei sol·licitat i enviament de la nostra informació comercial en el cas d'haver donat consentiment.

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

 

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la prestació de servei i / o per a possibles responsabilitats legals.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 

La base legal per al tractament de les seves dades és la prestació del servei i / o consentiment de l'interessat.

 

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

 

Les dades no es comunicaran a tercers aliens a l'empresa, excepte en compliment de les nostres obligacions contractuals o sota condició legal imposada.

 

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en En Privat Assessorament S.L.Passeig de Gràcia, 101, 3º3ª 08008 BarcelonaCIF: B59432039 estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

 

Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits .

 

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, així com la portabilitat dels mateixos, en el cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. REINICIA. Agència de Màrqueting, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius derivats del compliment d'una obligació legal, circumstàncies legítimes imperiosos, l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

 

Com hem obtingut les seves dades?

 

Les dades personals que tractem en En Privat Assessorament S.L.Passeig de Gràcia, 101, 3º3ª 08008 BarcelonaCIF: B59432039 procedeixen de l'interessat.

 

Les categories de dades que es tracten són: Dades d'identificació personal, fiscal, adreces postals o electròniques.

 

No es tracten dades dels estipulats com a sensibles o especialment protegides.

 

Mitjançant la present comunicació En Privat Assessorament S.L.Passeig de Gràcia, 101, 3º3ª 08008 BarcelonaCIF: B59432039 dóna compliment a les seves obligacions informatives. Per a qualsevol dubte pots consultar la nostra política de privacitat.

 

 

Som membres de l'Associació Espanyola de Corredories d'Assegurances ADECOSE , associació independent , fundada el 1977 amb l'objectiu de defensar els interessos de les corredories d'assegurances. Agrupa les 110 empreses líders del sector de la mediació d'assegurances el comú denominador és la seva estructura i capacitat professional . D'acord amb les últimes dades publicades per la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions en 2010 , les corredories que formen part d'ADECOSE mitjancen el 47,36% de les primes del sector i compten amb el 31,64% dels empleats.

 

Privat Asesoramiento Correduría de Seguros S.L.

Passeig de Gràcia, 101, 3º3ª 08008 Barcelona

Disseny: Sinenchufes.com